ČESKÝ MOTO GUZZI CLUB

Sraz

25.BurčákovýMoto Guzzi slet

sraz-hospoda-vstup-rollupy-burcak.jpg
Image

13. - 15. 09. 2024

Image

Camp Bítov

Vranovská přehrada

Zajímavosti v okolí

Doporučená trasička

 • ČMGC doporučená trasa Bítov GPX 01

 • ČMGC doporučená trasa Bítov ITN 01

Holywoodký biják točený nedaleko

Klubové základy

1

PROPAGACE

motocyklům Moto Guzzi
2

SRAZ

tak trošku jinak (cimbál, rock a víno)
3

CESTOVÁNÍ

navštěvy zahraničních klubů Moto Guzzi
4

INDIVIDUALITA

a respekt k jiným
5

MANDELLO

pravidelná roční inspekce továrny v Mandello del Lario (IT)
6

MOTOCYKLY

a radost z jízdy
Nejstarší Moto Guzzi klub v Česku!
Nejstarší Moto Guzzi klub v Česku!

Český Moto Guzzi Club je registrován přímo u výrobce motocyklů Moto Guzzi v Mandello del Lario.

Anno Domini 2003

Image

Grázzlové

Image

Klub sdružuje členy, kteří sami sebe nazývají grázzlem. Charakter každého lze popsat následujícím dvacaterem:

 • Je to obyvatel Zzemě

 • Nikdy se nerozzčílí

 • Potírá zzlo

 • Dodržuje většinu zzákonů

 • Chodí brzzo spát

 • Při jízdě se lehce zzubí

 • Na dívky smyslně zzírá

 • Propíjí zzisk

 • Bezzmezzně věří Náčelnici

 • Umí uzzel

 • Byl na Harley&Guzzi párty

 • V klubu dělá akce Zzet

 • Trpí v zziměByl, je nebo bude lehce zzazzobaný

 • Chce navštívit Zzanzzibar

 • Jí Tzzatzziki

 • Nikdy nebzzučí

 • Nikdy se jako Zzoro nemstí

 • Má vyšetřenou prostatu ... zzzzz

 • Nezzesnul

Pozor, grázzlovství může způsobovat závislost ! Závislost je stav, kdy je někdo podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci.

O nás

Od svého založení je jeho struktura vedení postavena na Osvícenském absolutismu. Již sám původní zakladatel D.U.C.E. (kdysi Capo di tutti capi), v současnosti Doživotně Usazený Cesare Emperatore, pod vlivem osvícenských myšlenek z mnoha evropských monarchií, prosadil tento model. Byl přesvědčen, že „blaho členů klubu může pocházet jen od jejich vůdce, pokud jeho politika sleduje prospěch celé této grázzlovské společnosti. A členové si dobře uvědomovali, že je mnohem snazší a účinnější přesvědčit o nutnosti změn jednoho vůdce než celý odborový svaz, kde má každý člen rovnocenný hlas. Již Voltaire řekl, že „revoluci je nutno uskutečnit v duchu těch, kteří jsou předurčeni, aby vládli“.

V současnosti má klub svou Náčelnici (capo donna), která svrhla všechny rádoby reformátory, novodobé proroky a svou celoživotní činností pro klub dokázala, že je předurčena k tomuto údělu. Pro Náčelnici je nejvyšší hodnotou klub Č.M.G.C. Na její neomezenou moc mají zanedbatelný vliv pouze vybraní členové klubu, označováni jako „navrhovatelé“ (relatore per parere), kteří smějí neveřejně projevovat svůj názor. Náčelnice po vzoru Osvíceného absolutismu zavádí četné reformy, které přispívají k rozvoji klubu. Náčelnice je rozhodnuta vést klub ve shodě s rozumem pro dobro všech členů. A to třeba i proti jejich vůli, či navzdory letitým zvykům. Ve slabé chvilce a jen v marnivém rozmaru, se i Náčelnice považuje za pouhou „první služebnici klubu“ (primo servitore del club).

Reformy v mnoha směrech zlepšují postavení členů klubu, odstranily separatistické myšlení, lépe přerozdělují vybrané příspěvky a současně posilují moc vládnoucí Náčelnice. V zájmu klubu Náčelnice průběžně prohlubuje centralizaci moci, v jejímž důsledku se oklešťují privilegia ostatních kontrolních orgánů klubu.

V úřadech klubu byly dosazeny nové vrstvy úředníků, které se řídí jednotnými a přesnými předpisy. Tito vzdělaní úředníci (burocrate), zodpovědní za svou činnost, se stali hlavními nositeli všech Náčelnicí vybraných činností. Byla zavedena povinná docházka na klubová sezení, která mají za úkol vychovávat k úctě a poslušnosti vůči Náčelnici.

V rámci nových moderních standardů, kompatibilních s Evropským společenstvím, dochází v klubu ke sjednocování a zjednodušování toku informací, odstraňování mučení a nelidských fyzických trestů. Podporou vzdělávání bylo dosaženo likvidace nevzdělanosti, jako jednoho ze zdrojů zla a neštěstí. Zrušena byla inkvizice.

V hospodářské oblasti se osvícená Náčelnice snaží likvidovat touhu členů za generováním nepřiměřeného zisku prodejem levných cetek s tématy odlišnými od tématu ČMGC. Výpadky v rozpočtu klubu řeší počestně, za pomoci svého neskrývaného dívčího půvabu, výběrem příspěvků od přátel klubu (všem dopředu děkujeme). Každý přispěvovatel bude na webu ČMGC označen za „čestného grázzla“ bez přívlastku (senza attributo).

Náčelnice zrušila nevolnictví jako instituci nehumánní proto, aby nebylo nutné vylučovat pracovité členy klubu jen proto, že ve slabé chvilce zatouží po motocyklu jiné značky. Náčelnice uznává člověka jako bytost chybující a současně zrušila trest smrti.

To, že klub přežil tak dlouhé období je jasným důkazem, že vláda osvíceného panovníka je výrazně účinnější než dnes propagovaná zřízení jako demokracie nebo anarchie. Je velkým štěstím, že všichni vůdci v historii ČMGC byli osvícení. Ne všechny kluby měly takové štěstí (club sia andato in fumo). Vzory Náčelnici jsou: Fridrich Vilém, Marie Terezie a její syn Josef II., pruský král Fridrich II., ruská carevna Kateřina II., španělský král Karel III. toskánský vévoda a římsko-německý císař Leopold II.

Image

Historie

Image

V roce 2003 v Berouně byl Český Moto Guzzi Club ustaven čtyřmi zakládajícími členy: Janem Centrální Kozou Průchou, Alanem Diretore Kieslingerem, Jiřím Hrochem Procházkou a D.U.C.E.m. Do dnešního dne není jasné, proč právě v Berouně a především proč vlastně!? Důvod se počal nalézat až po jeho založení. Má se za možné, že k založení dal podnět Jan CK Průcha poté, kdy se vzdal role centrálního dealera značky.

Klub byl založen při výročí desetiletého organizovaného setkávání majitelů motocyklů Moto Guzzi v Československu. Tyto aktivity organizovali první dealeři Moto Guzzi, Jan CK Průcha a Alan Diretore Kieslinger. Ve stejné době se již sdružovali majitelé Moto Guzzi a jiných italských čtyřtaktních motocyklů v regionálních spolcích, například v Chomutově, Hradci Králové, Břeclavi, Praze a v Brně. V polovině 90 let dosahoval počet různých modelů motocyklů Moto Guzzi v ČR čísla cca 250 strojů. Každoročním zahájením sezony se stal Jarní Moto Guzzi sraz v okolí Sušice. Každým rokem se tohoto srazu účastnilo stále více přátel z Čech, Italie a Německa. V roce 1998 se k tomuto nejvýznačnějšímu Guzzi setkání připojily dva další. Pražský sraz pořádaný vždy v polovině roku a Moravský slet, který uzavírá sezonu.

Na vznik Č.M.G.C., který postupně převzal organizaci všech tří srazů, reagoval spontánně vcelku značný počet osob a během krátkého období zahořely i silné vášně. Důvodem byl pravděpodobně text prvých stanov. Přesvědčení, že čím méně členů tím lépe, bylo možno číst mezi všemi řádky textu stanov. Zmíněný „duch“ klubové ústavy ovšem umožnil vzniku legendárních počinů, kterými se Č.M.G.C. zapsal do staleté historie příznivců značky. Klubové kalendáře, úroveň organizace srazů a setkání dostaly díky omezenému (snad pouze co do počtu) mozkovému trustu vedení Č.M.G.C. zcela jinou dimenzi, než tomu bylo v předchozím deceniu. Dodnes artefakty z tohoto období dokládají mimořádnost proběhlých dějů, srovnatelných snad jen s vlnou let šedesátých, a to kdoví jestli!

S odstupem času je ovšem zřejmé, že nastavenou kvalitu a počet akcí v roce nebylo možné dlouho udržet. Došlo k sloučení Pražského a Moravského srazu v jeden podzimní. Klub se vzdal i spoluorganizace jarního srazu v Sušici a bylo přerušeno vydávání kalendáře. V r. 2011 před odjezdem k 90o výročí fabriky MG v Mandellu, došlo rozhodnutím D.U.C.E.ho k zásadnímu řezu do členské základy. Po datu 30.7.2011 je již klubové členství neprokazováno kovovou plaketou s logem a klubovým číslem! Po tomto datu v průběhu krátkého období se klub uložil do hybernace.

Howgh D.U.C.E